Deklaracja dostępności 2020 - Pobierz tutaj

Deklaracja dostępności 2023 - Pobierz tutaj

Plan działania na rzecz poprawy dostępności - Pobierz tutaj

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 2021 - Pobierz tutaj

Skarga na brak dostepnosci -Pobierz tutaj

Tekst do odczytu maszynowego - Pobierz tutaj

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej - Pobierz tutaj

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej - Pobierz tutaj

Zarządzenie w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności - Pobierz tutaj

 

 

 

Pliki do pobrania:

MOS CHODZIEŻ

MOS CHODZIEŻ

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 

im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży

KONTAKT


 

 

Strona stworzona przez www.fmdstudio.pl