Strona stworzona przez www.fmd-studio.pl

Pellentesque habitant morbi.

 Phasellus sed pulvinar nibh.

Sed mi risus, ultricies eget sodales.

 Donec iaculis ex ac dui mattis sagittis.

Quisque vulputate dapibus diam at molestie.

 Nunc dignissim quam dictum nisi cursus posuere.

 Aliquam erat volutpat.

SPRZĄTANIE BIUR

NASZE USŁUGI

Zasady przyjęcia do ośrodka

 

1. Podstawą przyjęcia wychowanka do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Chodzieży  jest

umotywowany wniosek (prośba) rodziców lub prawnych opiekunów o przyjęcie dziecka do MOS. Podpisany przez oboje rodziców, jeżeli mają oboje władze rodzicielską. Jeżeli ktoś z rodziców ma odebraną władzę rodzicielską to wymagane jest stosowne postanowienie sądu.

wniosek rodzica (opiekuna prawnego), poparty orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym wydanym przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

2. Dokumenty pozostałe wymagane do przyjęcia do ośrodka:

  •       opinia pedagoga lub wychowawcy klasy
  •       dokumentacja medyczna, w tym: karta zdrowia i szczepień, zaświadczenie o sytuacji zdrowotnej (czy dziecko wymaga leczenia specjalistycznego i              przyjmowania leków)
  •       potwierdzenie ubezpieczenia zdrowotnego
  •       odpis skrócony aktu urodzenia
  •       poświadczenie zameldowania
  •       zdjęcia legitymacyjne (2 szt.) (aktualne)
  •       nr ubezpieczenia, nazwa NFZ oddz.

 

3. Komisja kwalifikacyjna rozpatruje w pierwszej kolejności podania o przyjęcie biorąc pod uwagę ciężar problemu dziecka oraz możliwości pomocy ze strony kadry ośrodka.

4. Po uzyskaniu akceptacji komisji kwalifikacyjnej Starosta Chodzieski wystawia skierowanie do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Chodzieży

5. O przyjęciu dziecka do ośrodka rodzic (opiekun prawny) oraz zainteresowane instytucje informowani są telefonicznie lub na piśmie

 

 

 

 

 

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023
 
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Chodzieży ogłasza nabór chłopców i dziewcząt na rok szkolny 2022/2023.
Oferujemy naukę w klasach od IV do VIII szkoły podstawowej.
Wszelkich niezbędnych informacji dotyczących naboru udzieli państwu pedagog pan Daniel Żebrowski.
(tel. 667 282 849)

KONTAKT

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 
imienia Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży

MOS CHODZIEŻ

MOS CHODZIEŻ

Rekrutacja