Strona stworzona przez www.fmd-studio.pl

P O D A N I E o przyjęcie dziecka do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży - pobierz tutaj.

Statut ośrodka - pobierz tutaj.

KONTAKT

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 
im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży

MOS CHODZIEŻ

MOS CHODZIEŻ

DOKUMENTY DO POBRANIA