MOS CHODZIEŻ

MOS CHODZIEŻ

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 

im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży

KONTAKT

Przyrodniczy zawrót głowy

14 kwietnia 2024

PRZYRODNICZY ZAWRÓT GŁOWY W BIAŁEJ”

10 kwietnia 2024roku w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej, pod patronatem Starosty Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego i Nadleśnictwa w Trzciance, odbył się V PRZYRODNICZY KONKURS.

Konkurs ten przeznaczony był dla uczniów klas 7 i 8 Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii i odnosił się do treści nauczania ogólnego z przedmiotów przyrodniczych (geografia, biologia, fizyka, chemia). Głównym celem konkursu było rozbudzanie wśród młodzieży zainteresowań naukami przyrodniczymi, a także propagowanie wśród młodzieży zachowań proekologicznych, kształtowanie pozytywnych postaw wobec przyrody oraz poznawanie współzależności między człowiekiem a środowiskiem przyrodniczym. Tematem przewodnim była ZIEMIA.

Uczniowie wykonywali wszystkie zadania w 4-osobowych grupach.

Organizatorzy zapewnili fantastyczną atmosferę i wiele emocji w duchu rywalizacji.

 

Strona stworzona przez www.fmdstudio.pl