Patron ośrodka

MOS CHODZIEŻ

MOS CHODZIEŻ

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 

im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży

KONTAKT

Maria Grzegorzewska urodziła się 18 kwietnia 1888r. we wsi Wołuczy. Ukończyła prywatną szkołę żeńską Pauliny Helwek w Warszawie. Studiowała nauki przyrodnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim, pedagogikę w Brukseli i psychologię na Sorbonie, gdzie w 1916 r. uzyskała tytuł doktora filozofii

Po powrocie do Polski (1919 r.) pracowała w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, zajmując się sprawami szkolnictwa specjalnego.

W 1922 r. zorganizowała Instytut Pedagogiki Specjalnej w Warszawie i odtąd zajmowała się działalnością naukową z zakresu pedagogiki specjalnej, a także kształceniem nauczycieli.

W latach 1930-1935 kierowała Państwowym Instytutem Nauczycielskim.

Poza pracą dydaktyczną Grzegorzewska prowadziła działalność naukową i publicystyczną.

Opracowała oryginalną metodę nauczania, która nosi nazwę "metody ośrodków pracy".

Maria Grzegorzewska jako pierwsza w Polsce podjęła systematyczne badania nad zagadnieniami pedagogiki niepełnosprawnych, stworzyła jej podstawy.

Zmarła 7 maja 1967r. Ale to, co stworzyła, jest piękne, szlachetne, mądre i nigdy nie przeminie.

Strona stworzona przez www.fmdstudio.pl