Strona stworzona przez www.fmd-studio.pl

Wzięliśmy udział w interaktywnej konferencji  "stacJA emaTYczni"  - wydarzenie zorganizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży pod patronatem Burmistrza Chodzieży pana Jacka Gursza. Konferencja została zorganizowana w ramach kampanii 19 dni przeciwko krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Jednym z prelegentów była nasza pani pedagog Kamila Bejma, której gratulujemy bardzo udanego występu. 

 

10 listopada 2022

Konferencja interaktywna

KONTAKT

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 
im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży

MOS CHODZIEŻ

MOS CHODZIEŻ