Strona stworzona przez www.fmd-studio.pl

IRENA wernicka-zielińska 

ZBIGNIEW łukawski 

ADRIAN NOWAK 

SŁAWOMIR koziński 

Kadra

DYREKTOR

MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W CHODZIEŻY

KONTAKT

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 
im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży

MOS CHODZIEŻ

MOS CHODZIEŻ

HANNA frąckowiak 

WICEDYREKTOR

DO SPRAW OPIEKI I WYCHOWANIA

WICEDYREKTOR

DO SPRAW DYDAKTYCZNYCH

WICEDYREKTOR

DO SPRAW OPIEKI I WYCHOWANIA

KAMILA bejma 

DANIEL Żebrowski 

MARIA Jakubik 

PEDAGOG

PEDAGOG

PSYCHOLOG

PSYCHOLOG