MOS CHODZIEŻ

MOS CHODZIEŻ

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 

im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży

KONTAKT

Biblioterapia

10 grudnia 2022

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej jest ośrodkiem otwartym na różnego rodzaju współpracę z podmiotami w środowisku lokalnym. Młodzież ma wiele możliwości poznawania instytucji. Jednym z najciekawszych miejsc bliskiemu młodzieży jest Publiczna Biblioteka w Chodzieży, w której młodzi ludzie mogą nie tylko  wypożyczać książki ale również uczestniczyć w zajęciach zorganizowanych, tematycznych. 

 

Jedną z ciekawszych propozycji jest biblioterapia. Jest to terapia czytelnicza skierowana do młodzieży, w której wykorzystuje się terapeutyczne wartości literatury w odniesieniu do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, potrzebujących psychicznego wsparcia. Na zajęciach panuje sprzyjający klimat, dzięki któremu bardzo często uczestnicy identyfikują się z bohaterami literackimi. Niektóre cechy i zachowania bohaterów młodzi ludzie zauważają u siebie, co pozwala lepiej poznać i zrozumieć własne zachowania w różnych sytuacjach. Pod wpływem losów bohaterów książkowych młodzi ludzie uczą się rozwiązywać własne problemy i nabierają do nich dystansu.

 

Strona stworzona przez www.fmdstudio.pl