MOS CHODZIEŻ

MOS CHODZIEŻ

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 

im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży

KONTAKT

MOS Chodzież, Rataje 

 

Kolejnym etapem rozwoju ośrodka było utworzenie w roku 2019 grupy wychowawczej zakwaterowanej w Ratajach, ul. Chodzieska 9.

Podopieczni mają tam stworzone optymalne warunki, śmiało można uogólnić, że są one zbliżone do domowych. Wychowankowie mają do dyspozycji halę sportową, ponadto obiekt sąsiaduje z promenadą jeziora Miejskiego stwarzając warunki do ciekawej rekreacji.

Wszystkie trzy obiekty stanowią jeden organizm, którego wychowankowie współpracują ze sobą. Szereg imprez i przedsięwzięć ma miejsce w każdym z tych punktów. Walory przyrodnicze położenia Chodzieży sprzyjają wyprawom pieszym, imprezom sportowym i turystycznym.

 

MOS Chodzież, Studzieniec 27 

 

Wraz z rozwojem ośrodka oraz zapotrzebowaniem środowisk edukacyjnych w roku 2015 utworzono kolejne grupy wychowawcze, które znalazły swoją siedzibę w budynku zlokalizowanym w miejscowości Studzieniec 27. Są to peryferie Chodzieży skąd młodzież dowożona jest do szkoły przy ul. Strzeleckiej. 
 

 

MOS Chodzież ul. Strzelecka 11 

 

Ośrodek powstał w roku 2011 podejmując swą działalność w bazowym budynku przy ulicy Strzeleckiej. Stąd siedziba główna Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży mieści się właśnie w tym budynku. W obiekcie  znajdują się biura kadry zarządzającej, sekretariat oraz punkty pomocy psychologiczno -pedagogicznej. 
Ponadto funkcjonują tam trzy grupy wychowawcze. Grupy te są zarówno żeńskie jak i koedukacyjne, co sprzyja harmonijnym relacją rówieśniczym. 
W budynku znajduje się również część szkolna i zaplecze edukacyjne oraz stołówka i sala komputerowa. Z obiektem sąsiaduje kompleks boisk sportowych i bieżnia, z których korzystają nasi podopieczni.

 

Strona stworzona przez www.fmdstudio.pl